Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (WA)

Met een aansprakelijkheidsverzekering zijn u, uw gezin en zelfs uw huisdieren wereldwijd verzekerd
tegen schade toegebracht aan anderen. Zelfs inwonende ouders, schoonouders en grootouders
rekenen wij in dit geval ook tot uw gezin.De aansprakelijkheidsverzekering biedt ook steeds dekking
voor uw kinderen, ook al wonen of verblijven zij elders vanwege studie of stage.

Wanneer ben ik aansprakelijk?

Het is niet zo eenvoudig vast te stellen of iemand aansprakelijk is. De wet en de rechtspraak gaan er in
het algemeen van uit dat er sprake moet zijn van:
  een onrechtmatige daad;
  toerekening op basis van schuld, de wet of de verkeersopvatting;
  schade; en een oorzakelijk verband tussen de daad en de schade.

Er moet dus sprake zijn van schuld bij de veroorzaker. Er moet hem iets te verwijten zijn. Is dat niet
zo, dan is er geen aansprakelijkheid en moet degene die de schade lijdt de gevolgen hiervan zelf
dragen.

Enkele voorbeelden van wat gedekt is op een aansprakelijkheidsverzekering:
  uw hond ontsnapt en rent plotseling de rijweg op waardoor schade aan anderen wordt
    toegebracht; in de regel bent u als bezitter van de hond aansprakelijk;
  door achterstallig onderhoud valt een stuk dakbedekking van uw huis en treft een
    voorbijganger; als bezitter van het huis kunt u voor de schade aangesproken worden;
  uw zoontje van zeven is op het schoolplein aan het voetballen en schopt een bal tegen
   de ruit van de toegangsdeur. De ruit breekt; als ouder bent u hiervoor aansprakelijk.

Een aansprakelijkheidsverzekering heeft wereldwijde dekking
Een WA verzekering is wereldwijd geldig. Maakt u of een van uw gezinsleden per ongeluk schade aan
anderen terwijl u in het buitenland op vakantie bent dan valt dat onder de
aansprakelijkheidsverzekering.
Niet alleen de schade die gezinsleden toebrengen aan anderen is verzekerd, ook schade aan anderen
veroorzaakt door uw huisdieren valt onder deze verzekering.

AansprakelijkheidEen aansprakelijkheidsverzekering, in de volksmond ook wel WA verzekering of wappertje genoemd, is onmisbaar voor u en  uw gezin. Ook de consumentenorganisaties raden u sterk aan deze verzekering af te sluiten voor een minimum verzekerd bedrag van 1.000.000,-.
Meer weten?
Neem dan contact met De Graaf & Beuken Adviesgroep op 035-6211879 of loop bij ons binnen.
Bel ons: 035-6211879
Formulieren


De Graaf & Beuken
Mijn Polisdossier
Verzekeringen
Hypotheek
Pensioen
Algemeen
RiFD
CFD
Erkend Hypotheekadviseur