Pensioen Advies

Banksparen

Op 1 januari 2008 is het banksparen geďntroduceerd. Banksparen - ook wel lijfrentesparen genoemd - is een alternatief voor levensverzekeringen. Hierdoor heeft u meer keuzemogelijkheden wanneer u bijvoorbeeld wilt sparen voor uw pensioen of hypotheek.
Wat is banksparen?
Banksparen is sparen met belastingvoordeel. Voorwaarde is dat u het tegoed gebruikt voor uw pensioen of voor de aflossing van uw hypotheek. Verder bent u verplicht om maandelijks of jaarlijks een vast bedrag te storten op een speciale, geblokkeerde rekening: de bankspaarrekening. Het totale spaartegoed mag pas na minimaal 15 jaar (eenmalig of in termijnen) uitgekeerd worden.

Verschil banksparen en gewoon sparen
Op een gewone spaarrekening betaalt u vermogensbelasting boven een vrijstelling van € 20.785 (2011) U kunt dan sparen voor elk doel, en u bepaalt u zelf hoeveel en wanneer u spaart, en wanneer u het geld van de spaarrekening haalt.
Bij banksparen voor het pensioen daarentegen, betaalt u belasting over het tegoed op het moment dat u het laat uitbetalen. Toch hoeft u bij het banksparen minder belasting te betalen over uw vermogen dan wanneer u het op een gewone spaarrekening heeft staan. In plaats van banksparen, kunt u ook kiezen voor beleggen. U sluit dan een speciaal beleggingsrecht af via een beleggingsinstelling.

Banksparen voor uw pensioen
Als u een pensioengat heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden belastingvrij sparen voor uw pensioen. Dat kon tot eind 2007 alleen door een lijfrenteverzekering af te sluiten. Nu kunt u in plaats daarvan dus ook kiezen voor banksparen. Waarvoor u kiest, is persoonlijk. Banksparen is relatief eenvoudig: u spaart een bepaald bedrag voor uw pensioen. Lijfrenteverzekeringen zijn vaak ingewikkelder. Er bestaan allerlei varianten en bovendien kunt u kiezen voor een nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidsverzekering  naast de lijfrenteverzekering. Door al die mogelijkheden zijn lijfrenteverzekeringen en banksparen moeilijk met elkaar te vergelijken.

Bij uw keuze moet u niet alleen letten op de maandelijkse kosten nu, maar ook op de rente op het opgebouwde vermogen, de manier van beleggen, de periodieke uitkeringen later en de gevolgen bij ziekte, werkloosheid en overlijden. Of u bepaalde risico’s wilt verzekeren, hangt van uw eigen situatie en voorkeuren.

Misschien heeft u geen directe nabestaanden of heeft uw partner voldoende inkomen na uw overlijden. In beide gevallen is het dan niet nodig om iets te regelen voor na uw overlijden.
Banksparen of een lijfrenteverzekering?
Het is lastig te voorspellen wat uiteindelijk meer zal opleveren: banksparen of een lijfrenteverzekering. Heel in het algemeen geldt voor alleenstaanden zonder nabestaanden dat zij waarschijnlijk beter af zijn met een lijfrenteverzekering. Bij banksparen moet het tegoed namelijk over een periode van minimaal 20 jaar na uw 65-ste worden uitgekeerd. De hoogte van een lijfrente is gerelateerd aan de levensverwachting; die is vastgesteld op minder dan 20 jaar na iemands 65-ste.
Waar u tot slot rekening mee moet houden, is het zogenaamde langlevenrisico. Een lijfrente keert uit tot aan uw overlijden, ongeacht hoe oud u wordt. Bij banksparen spreekt u af in hoeveel jaar tijd het spaartegoed wordt uitbetaald; dat moet minimaal tot aan uw 85-ste zijn. Mocht u langer leven dan de afgesproken periode, dan is uw tegoed op en heeft u niet langer recht op een uitkering.
Wilt u een keuze maken tussen banksparen en een lijfrenteverzekering, maak dan eerst een lijstje met punten die voor u belangrijk zijn. Op basis daarvan kunt u de verschillende mogelijkheden met elkaar vergelijken. Overstappen van een lijfrenteverzekering naar banksparen kan ook, maar neem eerst contact met ons op of daar voordelen aan zijn verbonden. Overstappen kan kostbaar zijn. U zult de lijfrenteverzekering moeten afkopen, en dat is meestal duur. Die kosten kunnen zelfs zo hoog zijn, dat het niet rendabel is om over te stappen. Laat u hierover goed informeren.
Banksparen voor de aflossing van uw hypotheek
U kunt het banksparen ook gebruiken om te sparen voor de aflossing van uw levens-, een spaar- of een beleggingshypotheek. Dat kon tot eind 2007 alleen door een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) af te sluiten. Nu kunt u dus in plaats daarvan ook kiezen voor banksparen. Banksparen heet in dat geval dan een ‘spaarrekening eigen woning’ (SEW).

Meer weten?
Neem dan contact met De Graaf & Beuken Adviesgroep op 035-6211879 of loop bij ons binnen.
Bel ons: 035-6211879
Formulieren


De Graaf & Beuken
Mijn Polisdossier
Verzekeringen
Hypotheek
Pensioen
Algemeen
RiFD
CFD
Erkend Hypotheekadviseur