OverlijdensrisicoverzekeringMet een overlijdensrisicoverzekering of ORV kunt u uw gezin financieel beschermen tegen de gevolgen van een sterfgeval. U moet er toch niet aan denken dat uw nabestaanden, naast het verdriet wat ze hebben, ook nog in de financiele problemen komen indien u vroegtijdig overlijdt? Bijna altijd gaat het gezinsinkomen achteruit en nemen de kosten toe. Zorg voor uw nabestaanden en sluit een overlijdensrisicoverzekering!

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering met een vooraf bepaalde duur (meestal tot
maximaal 40 jaar). U verzekert een vast bedrag dat over de afgesproken looptijd gelijk blijft of
daalt.
De hoogte van het bedrag en de looptijd bepaalt u zelf. De uitkering van de overlijdensrisico-
verzekering komt gelijk na het overlijden van de verzekerde. Er wordt in een keer uitgekeerd en is
meestal vrij van belasting. Er kan wel sprake zijn van heffing van successierechten. Juist om de
successieheffing te voorkomen is advies van een specialist noodzakelijk.

Welke soorten overlijdensrisicoverzekeringen zijn er?
De ORV kent een aantal varianten. De belangrijkste 3 varianten zijn:


Bij de ORV met gelijkblijvend kapitaal is het uitkeringsbedrag gedurende de gehele verzekerde
periode gelijk. Dit betekent in het voorbeeld bijvoorbeeld dat, bij overlijden van een verzekerde
gedurende de verzekerde periode van 30 jaren, er een bedrag van € 180.000,- wordt uitgekeerd. Dit
is de duurste variant.

Bij de ORV met lineair dalend kapitaal wordt de uitkering elk jaar of  maand met hetzelfde
bedrag verminderd. In het voorbeeld elke maand met € 180.000 / 360 = €  500,-. Indien een
verzekerde dus na bijvoorbeeld 200 maanden overlijdt, wordt er een bedrag of kapitaal van
€  180.000 -/- (200x €  500) = €  80.000 uitgekeerd. Deze variant is uiteraard goedkoper.

Bij de ORV met annuďtair dalend kapitaal wordt de uitkering elke maand met een bepaald, vooraf
vastgesteld bedrag verminderd. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de hoogte van de
annuďtaire daling. Dit percentage kan de verzekerde vaak zelf bepalen. Deze variant is goedkoper
dan de ORV met gelijkblijvend kapitaal, maar duurder dan de ORV met lineair dalend kapitaal.

Waarom is het verstandig om beide partners te verzekeren?

Als de kostwinnaar overlijdt, daalt het gezinsinkomen. De achterblijvende ouder zal dan wellicht
(meer) moeten gaan werken om het inkomen aan te vullen en daarbij voor kinderopvang moeten
zorgen.
Als de niet werkende of parttime werkende ouder overlijdt, dan zal de kostwinnaar voor extra
uitgaven komen te staan, bijvoorbeeld voor kinderopvang. Of de kostwinnaar heeft minder inkomen
omdat hij of zij genoodzaakt is minder te werken.

Het is dus een goede zaak dat beide partners verzekerd zijn voor de financiele gevolgen van
overlijden. Om heffing van successierechten te voorkomen is het daarbij verstandig om twee
verzekeringen te sluiten. De polissen worden dan kruislings opgemaakt.
U sluit 1 verzekering af waarbij u verzekeringnemer en begunstigde bent; uw partner is de
verzekerde. Voor de andere verzekering geldt het tegenovergestelde. De huwelijkse voorwaarden /
samenlevingsovereenkomst dient hierop te zijn afgestemd.

Meer weten over een overlijdensrisicoverzekering?
Neem dan contact met De Graaf & Beuken Adviesgroep op 035-6211879 of loop bij ons binnen.
Bel ons: 035-6211879
Formulieren


De Graaf & Beuken
Mijn Polisdossier
Verzekeringen
Hypotheek
Pensioen
Algemeen
RiFD
CFD
Erkend Hypotheekadviseur