Pensioen Advies

Wat is pensioen

Pensioen is toch voor na uw 65ste jaar? Of  67ste maar misschien wel 68e jaar. De vraag is wat gaat u doen om straks van uw pensioen te kunnen genieten? Zodra u stopt met werken, ontvangt u geen inkomen meer van uw werkgever. Heeft u dan wel voldoende pensioen opgebouwd om uw leven te kunnen leiden dat u wilt leiden na uw pensioenering? Als u met pensioen gaat zal uw inkomen uit andere bronnen dan uw arbeidsloon moeten komen.
Uw inkomen kan uit de volgende onderdelen bestaan:

•  Lijfrente
•  Netto spaargeld
•  Pensioen werkgever
•  AOW

Het uitgangspunt bij pensioen is dat u voldoende heeft aan een totaal inkomen van 70% van uw 
laatstverdiende bruto salaris. Helaas is de realiteit dat weinig mensen dit bereiken met alleen AOW en
werkgeverspensioen. Er ontstaat dus een pensioengat

Redenen voor onvoldoende pensioen:

U bent van werkgever gewisseld

Bij wisseling van werkgever is de kans groot dat u een nieuwe pensioenregeling krijgt aangeboden.
Wettelijk heeft u recht op waardeoverdracht, dat wil zeggen dat de waarde van het beëindigde pensioen
mee kan worden genomen naar de nieuwe pensioenregeling. Omdat regelingen vaak niet gelijk zijn aan
elkaar, kan de reeds opgebouwde waarde niet 1 op 1 over naar de nieuwe pensioenregeling.

Er wordt namelijk berekend hoeveel dienstjaren u terugkrijgt in de nieuwe pensioenregeling, met de reeds
opgebouwde waarde. Indien u een gelijk aantal dienstjaren terugkrijgt is een waardeoverdracht vaak
interessant, indien u minder dienstjaren terugkrijgt vaak niet. Normaal gesproken bouwt u in 40
dienstjaren een goed pensioen op, als u door een waardeoverdracht al jaren kwijtraakt is een
pensioentekort door wisseling van werkgever ook verklaard.

U heeft tijdelijk geen baan gehad

Omdat u tijdelijk geen baan heeft gehad, mist u voor deze periode ingelegde premies om tot het juiste
pensioen te komen. Heeft u in het buitenland gewoond. Iedereen die in Nederland woont tussen zijn 15e
en 65e jaar ontvangt het volledige bedrag aan AOW. Als u dus een paar jaar in het buitenland heeft
gewoond, wordt uw AOW verlaagd met 2% per jaar. Voorbeeld: u heeft 5 jaar in het buitenland gewoond.
Hierdoor ontvangt u 10% (5x 2%) minder aan AOW.

U heeft een auto van de zaak

Privé-gebruik met een auto van de zaak wordt door de fiscus gezien als “verkapt” inkomen. Helaas wordt
bij pensioen dat opgebouwd wordt via de werkgever geen rekening gehouden met deze vorm van
inkomen. Hierdoor wordt een lager bedrag aan pensioen opgebouwd t.o.v. uw fiscale jaarinkomen.

U bent ooit gescheiden

Door de echtscheiding heeft uw ex-partner recht op een deel van uw pensioen, hierdoor is het pensioen
voor u lager. Er is simpelweg een hap weggenomen uit het opgebouwde kapitaal

We hebben voor u een verhelderend filmpje gemaakt:
Bel ons: 035-6211879
Formulieren


De Graaf & Beuken
Mijn Polisdossier
Verzekeringen
Hypotheek
Pensioen
Algemeen
RiFD
CFD
Erkend Hypotheekadviseur